Overvåkning/Advarsler/Råd

Flomfare   lavereliggende områder langs Skagerakkysten og i Oslo, Akershus og Østfold (NO001*)Verifica: 29/02/2024 12:00  -  01/03/2024 06:59
Flomfare   lavereliggende områder langs Skagerakkysten og i Oslo, Akershus og Østfold (NO016*)Verifica: 29/02/2024 12:00  -  01/03/2024 06:59
./ajax-images/meteoalarm_12.svg Varsel om flomfare, gult nivå for lavereliggende områder langs Skagerakkysten og i Oslo, Akershus og Østfold 29.02.2024

Vannføringen vil øke i bekker og elver utover torsdagen på grunn av mye nedbør og snøsmelting. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og overvann i tettbygde områder. Is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken på grunn av tele og høy vannmetning kan forverre situasjonen. Vannstanden i enkelte innsjøer i Østfold er allerede høy, og vil fortsette å stige de neste dagene. Det ventes 20-40mm regn i løpet av torsdag. Det ventes også regn de påfølgende dagene, men plassering og mengde er usikker.
Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.
 
Flomfare   lavereliggende områder langs Skagerakkysten og i Oslo, Akershus og Østfold (NO001*)Verifica: 29/02/2024 12:00  -  02/03/2024 06:59
Flomfare   lavereliggende områder langs Skagerakkysten og i Oslo, Akershus og Østfold (NO016*)Verifica: 29/02/2024 12:00  -  02/03/2024 06:59
./ajax-images/meteoalarm_12.svg Varsel om flomfare, gult nivå for lavereliggende områder langs Skagerakkysten og i Oslo, Akershus og Østfold 01.03.2024

Vannføringen vil øke i bekker og elver utover torsdagen på grunn av mye nedbør og snøsmelting. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og overvann i tettbygde områder. Is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken på grunn av tele og høy vannmetning kan forverre situasjonen. Vannstanden i enkelte innsjøer i Østfold er allerede høy, og vil fortsette å stige de neste dagene. Det ventes 20-40mm regn i løpet av torsdag. Det ventes også regn de påfølgende dagene, men plassering og mengde er usikker.
Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.
 
Flomfare   lavereliggende områder langs Skagerakkysten og i Oslo, Akershus og Østfold (NO001*)Verifica: 29/02/2024 12:00  -  02/03/2024 06:59
Flomfare   lavereliggende områder langs Skagerakkysten og i Oslo, Akershus og Østfold (NO016*)Verifica: 29/02/2024 12:00  -  02/03/2024 06:59
./ajax-images/meteoalarm_12.svg Varsel om flomfare, gult nivå for lavereliggende områder langs Skagerakkysten og i Oslo, Akershus og Østfold 01.03.2024

Vannføringen vil øke i bekker og elver utover torsdagen på grunn av mye nedbør og snøsmelting. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og overvann i tettbygde områder. Is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken på grunn av tele og høy vannmetning kan forverre situasjonen. Vannstanden i enkelte innsjøer i Østfold er allerede høy, og vil fortsette å stige de neste dagene. Det ventes 20-40mm regn i løpet av torsdag. Det ventes også regn de påfølgende dagene, men plassering og mengde er usikker.
Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.
 
Flomfare   lavereliggende områder langs Skagerakkysten og i Oslo, Akershus og Østfold (NO001*)Verifica: 29/02/2024 12:00  -  01/03/2024 06:59
Flomfare   lavereliggende områder langs Skagerakkysten og i Oslo, Akershus og Østfold (NO016*)Verifica: 29/02/2024 12:00  -  01/03/2024 06:59
./ajax-images/meteoalarm_12.svg Varsel om flomfare, gult nivå for lavereliggende områder langs Skagerakkysten og i Oslo, Akershus og Østfold 29.02.2024

Vannføringen vil øke i bekker og elver utover torsdagen på grunn av mye nedbør og snøsmelting. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og overvann i tettbygde områder. Is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken på grunn av tele og høy vannmetning kan forverre situasjonen. Vannstanden i enkelte innsjøer i Østfold er allerede høy, og vil fortsette å stige de neste dagene. Det ventes 20-40mm regn i løpet av torsdag. Det ventes også regn de påfølgende dagene, men plassering og mengde er usikker.
Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.
 

This warning data is courtesy of and is Copyright © by EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.org/) and respective National Meteorological Services.
Used with permission per www.meteoalarm.org Terms & Conditions of Reuse.
Time delays between this website and the www.meteoalarm.org website are possible.
For the most up to date information about alert levels as published by the participating National Meteorological Services please use www.meteoalarm.org.
get-meteoalarm-warning-inc.php - V3.16 - 08-Mar-2023
adapted by Saratoga-Weather.org with permission from wrnWarningEU-CAP.php script in pwsdashboard.com.