^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Май 20231 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.7C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 6.3C
Усреднена атм. налягане 1010.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.7 m/s
Усреднена посока навятъра 254 (ЗЮЗ)
Месечни валежи 14.0 mm
Годишни Валежи 283.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 01 в 11:53
Max. температура 11.2C на 01 в 18:54
Min. температура 4.9C на 01 в 02:17
Max. влажност 100% на 01 в 14:47
Min. влажност 69% на 01 в 20:25
Max. атм. налягане 1017.7 mb на 01 в 00:07
Min. атм. налягане 1006.6 mb на 01 в 17:32
Max скорост на вятъра 6.7 m/s на 01 в 19:25
Maxскорост на поривите 8.7 m/s от 349(С) на 01 в 19:25
Max индекс на топлината 11.2C на 01 в 18:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.3C
Усреднена влажност 60%
Усреднена точка на оросяване 0.7C
Усреднена атм. налягане 1018.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.0 m/s
Усреднена посока навятъра 322 (СЗ)
Месечни валежи 14.0 mm
Годишни Валежи 283.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 13.0C на 02 в 15:27
Min. температура 3.8C на 02 в 05:54
Max. влажност 75% на 02 в 03:52
Min. влажност 41% на 02 в 15:35
Max. атм. налягане 1023.0 mb на 02 в 23:34
Min. атм. налягане 1011.2 mb на 02 в 00:02
Max скорост на вятъра 9.8 m/s на 02 в 18:15
Maxскорост на поривите 11.3 m/s от 315(СЗ) на 02 в 18:15
Max индекс на топлината 13.0C на 02 в 15:27

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.1C
Усреднена влажност 61%
Усреднена точка на оросяване 1.8C
Усреднена атм. налягане 1025.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.5 m/s
Усреднена посока навятъра 297 (ЗСЗ)
Месечни валежи 14.0 mm
Годишни Валежи 283.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:59
Max. температура 14.1C на 03 в 18:23
Min. температура 4.7C на 03 в 05:44
Max. влажност 76% на 03 в 23:44
Min. влажност 37% на 03 в 18:39
Max. атм. налягане 1026.5 mb на 03 в 12:01
Min. атм. налягане 1022.9 mb на 03 в 00:09
Max скорост на вятъра 6.2 m/s на 03 в 01:43
Maxскорост на поривите 8.7 m/s от 217(ЮЗ) на 03 в 15:59
Max индекс на топлината 14.1C на 03 в 18:18

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.8C
Усреднена влажност 69%
Усреднена точка на оросяване 2.3C
Усреднена атм. налягане 1027.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 8.3 m/s
Усреднена посока навятъра 49 (СИ)
Месечни валежи 14.0 mm
Годишни Валежи 283.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:59
Max. температура 8.9C на 04 в 18:21
Min. температура 6.3C на 04 в 02:23
Max. влажност 87% на 04 в 04:34
Min. влажност 50% на 04 в 20:11
Max. атм. налягане 1029.3 mb на 04 в 11:29
Min. атм. налягане 1025.8 mb на 04 в 00:19
Max скорост на вятъра 10.8 m/s на 04 в 11:12
Maxскорост на поривите 14.4 m/s от 062(ИСИ) на 04 в 13:34
Max индекс на топлината 8.9C на 04 в 18:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.8C
Усреднена влажност 69%
Усреднена точка на оросяване 2.4C
Усреднена атм. налягане 1027.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 9.1 m/s
Усреднена посока навятъра 74 (ИСИ)
Месечни валежи 14.0 mm
Годишни Валежи 283.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 8.8C на 05 в 16:27
Min. температура 6.4C на 05 в 04:37
Max. влажност 83% на 05 в 09:09
Min. влажност 53% на 05 в 15:53
Max. атм. налягане 1029.0 mb на 05 в 12:13
Min. атм. налягане 1025.9 mb на 05 в 22:21
Max скорост на вятъра 11.8 m/s на 05 в 15:53
Maxскорост на поривите 16.0 m/s от 110(ИЮИ) на 05 в 14:58
Max индекс на топлината 8.8C на 05 в 16:27

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.4C
Усреднена влажност 70%
Усреднена точка на оросяване 2.3C
Усреднена атм. налягане 1026.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 9.0 m/s
Усреднена посока навятъра 80 (И)
Месечни валежи 14.0 mm
Годишни Валежи 283.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:59
Max. температура 8.6C на 06 в 00:25
Min. температура 6.4C на 06 в 13:34
Max. влажност 76% на 06 в 01:26
Min. влажност 61% на 06 в 23:49
Max. атм. налягане 1027.0 mb на 06 в 14:24
Min. атм. налягане 1025.5 mb на 06 в 19:48
Max скорост на вятъра 9.8 m/s на 06 в 13:03
Maxскорост на поривите 13.9 m/s от 121(ИЮИ) на 06 в 13:02
Max индекс на топлината 8.6C на 06 в 00:25

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.1C
Усреднена влажност 73%
Усреднена точка на оросяване 3.6C
Усреднена атм. налягане 1027.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.8 m/s
Усреднена посока навятъра 68 (ИСИ)
Месечни валежи 14.0 mm
Годишни Валежи 283.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:59
Max. температура 9.7C на 07 в 18:59
Min. температура 5.5C на 07 в 04:58
Max. влажност 85% на 07 в 05:47
Min. влажност 63% на 07 в 00:14
Max. атм. налягане 1027.9 mb на 07 в 11:21
Min. атм. налягане 1026.1 mb на 07 в 00:05
Max скорост на вятъра 8.7 m/s на 07 в 12:59
Maxскорост на поривите 11.8 m/s от 098(И) на 07 в 12:32
Max индекс на топлината 9.7C на 07 в 18:52

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.6C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 6.7C
Усреднена атм. налягане 1025.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.3 m/s
Усреднена посока навятъра 70 (ИСИ)
Месечни валежи 14.0 mm
Годишни Валежи 283.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 11.6C на 08 в 18:36
Min. температура 7.3C на 08 в 04:58
Max. влажност 87% на 08 в 04:59
Min. влажност 69% на 08 в 00:12
Max. атм. налягане 1027.5 mb на 08 в 00:41
Min. атм. налягане 1020.7 mb на 08 в 23:59
Max скорост на вятъра 6.2 m/s на 08 в 19:25
Maxскорост на поривите 8.2 m/s от 094(И) на 08 в 11:18
Max индекс на топлината 11.6C на 08 в 18:36

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.4C
Усреднена влажност 95%
Усреднена точка на оросяване 8.6C
Усреднена атм. налягане 1015.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.9 m/s
Усреднена посока навятъра 40 (СИ)
Месечни валежи 37.4 mm
Годишни Валежи 307.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 09 в 09:42
Max. температура 10.8C на 09 в 00:02
Min. температура 8.6C на 09 в 10:21
Max. влажност 99% на 09 в 22:02
Min. влажност 82% на 09 в 00:10
Max. атм. налягане 1020.8 mb на 09 в 00:02
Min. атм. налягане 1011.4 mb на 09 в 23:57
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 09 в 10:51
Maxскорост на поривите 8.2 m/s от 057(ИСИ) на 09 в 05:21
Max индекс на топлината 10.7C на 09 в 00:01

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.0C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 8.6C
Усреднена атм. налягане 1011.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.2 m/s
Усреднена посока навятъра 78 (ИСИ)
Месечни валежи 38.0 mm
Годишни Валежи 307.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 10 в 21:43
Max. температура 12.6C на 10 в 16:03
Min. температура 9.5C на 10 в 05:21
Max. влажност 96% на 10 в 23:59
Min. влажност 78% на 10 в 19:21
Max. атм. налягане 1012.9 mb на 10 в 23:58
Min. атм. налягане 1009.9 mb на 10 в 06:49
Max скорост на вятъра 9.3 m/s на 10 в 15:04
Maxскорост на поривите 12.4 m/s от 092(И) на 10 в 15:03
Max индекс на топлината 12.6C на 10 в 16:03

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.9C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 9.9C
Усреднена атм. налягане 1017.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.2 m/s
Усреднена посока навятъра 87 (И)
Месечни валежи 38.8 mm
Годишни Валежи 308.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 11 в 01:31
Max. температура 12.5C на 11 в 14:51
Min. температура 9.5C на 11 в 06:34
Max. влажност 99% на 11 в 09:06
Min. влажност 86% на 11 в 17:00
Max. атм. налягане 1022.2 mb на 11 в 23:57
Min. атм. налягане 1012.9 mb на 11 в 00:03
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 11 в 17:48
Maxскорост на поривите 7.2 m/s от 105(ИЮИ) на 11 в 17:41
Max индекс на топлината 12.5C на 11 в 14:50

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.5C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 10.1C
Усреднена атм. налягане 1024.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.3 m/s
Усреднена посока навятъра 103 (ИЮИ)
Месечни валежи 38.8 mm
Годишни Валежи 308.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:59
Max. температура 15.9C на 12 в 18:47
Min. температура 10.2C на 12 в 06:13
Max. влажност 97% на 12 в 04:06
Min. влажност 72% на 12 в 20:27
Max. атм. налягане 1025.5 mb на 12 в 14:43
Min. атм. налягане 1022.1 mb на 12 в 00:05
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 12 в 11:45
Maxскорост на поривите 6.7 m/s от 069(ИСИ) на 12 в 12:47
Max индекс на топлината 15.9C на 12 в 18:47

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.4C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 9.4C
Усреднена атм. налягане 1024.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.9 m/s
Усреднена посока навятъра 174 (Ю)
Месечни валежи 38.8 mm
Годишни Валежи 308.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 13.9C на 13 в 13:07
Min. температура 8.3C на 13 в 05:32
Max. влажност 98% на 13 в 07:12
Min. влажност 81% на 13 в 13:14
Max. атм. налягане 1024.8 mb на 13 в 15:22
Min. атм. налягане 1023.0 mb на 13 в 23:59
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 13 в 13:43
Maxскорост на поривите 7.2 m/s от 157(ЮЮИ) на 13 в 13:43
Max индекс на топлината 13.9C на 13 в 13:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.5C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 10.1C
Усреднена атм. налягане 1019.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.1 m/s
Усреднена посока навятъра 78 (ИСИ)
Месечни валежи 38.8 mm
Годишни Валежи 308.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:59
Max. температура 15.6C на 14 в 15:32
Min. температура 9.0C на 14 в 00:15
Max. влажност 98% на 14 в 02:27
Min. влажност 70% на 14 в 15:27
Max. атм. налягане 1023.3 mb на 14 в 00:42
Min. атм. налягане 1015.2 mb на 14 в 23:45
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 14 в 12:48
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 103(ИЮИ) на 14 в 12:41
Max индекс на топлината 15.6C на 14 в 15:32

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.5C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 8.8C
Усреднена атм. налягане 1012.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.0 m/s
Усреднена посока навятъра 199 (ЮЮЗ)
Месечни валежи 38.8 mm
Годишни Валежи 308.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 15 в 23:59
Max. температура 14.7C на 15 в 18:02
Min. температура 8.8C на 15 в 05:16
Max. влажност 98% на 15 в 08:01
Min. влажност 55% на 15 в 18:00
Max. атм. налягане 1015.3 mb на 15 в 00:04
Min. атм. налягане 1009.4 mb на 15 в 23:57
Max скорост на вятъра 4.1 m/s на 15 в 14:17
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 215(ЮЗ) на 15 в 14:14
Max индекс на топлината 14.7C на 15 в 18:02

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.5C
Усреднена влажност 69%
Усреднена точка на оросяване 6.5C
Усреднена атм. налягане 1008.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.2 m/s
Усреднена посока навятъра 320 (СЗ)
Месечни валежи 38.8 mm
Годишни Валежи 308.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 16 в 23:59
Max. температура 18.2C на 16 в 14:11
Min. температура 7.2C на 16 в 23:59
Max. влажност 96% на 16 в 00:59
Min. влажност 35% на 16 в 16:04
Max. атм. налягане 1010.8 mb на 16 в 23:50
Min. атм. налягане 1007.2 mb на 16 в 17:03
Max скорост на вятъра 12.4 m/s на 16 в 19:51
Maxскорост на поривите 15.4 m/s от 302(ЗСЗ) на 16 в 23:24
Max индекс на топлината 18.2C на 16 в 14:09

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.0C
Усреднена влажност 52%
Усреднена точка на оросяване 0.3C
Усреднена атм. налягане 1017.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 6.6 m/s
Усреднена посока навятъра 318 (СЗ)
Месечни валежи 38.8 mm
Годишни Валежи 308.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:59
Max. температура 14.6C на 17 в 16:47
Min. температура 5.4C на 17 в 05:27
Max. влажност 63% на 17 в 03:37
Min. влажност 39% на 17 в 16:23
Max. атм. налягане 1022.4 mb на 17 в 23:59
Min. атм. налягане 1010.4 mb на 17 в 01:09
Max скорост на вятъра 10.8 m/s на 17 в 01:05
Maxскорост на поривите 14.4 m/s от 305(СЗ) на 17 в 01:37
Max индекс на топлината 14.6C на 17 в 16:47

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.6C
Усреднена влажност 71%
Усреднена точка на оросяване 4.4C
Усреднена атм. налягане 1026.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.9 m/s
Усреднена посока навятъра 233 (ЮЗ)
Месечни валежи 38.8 mm
Годишни Валежи 308.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 18 в 23:59
Max. температура 12.6C на 18 в 18:41
Min. температура 6.7C на 18 в 03:48
Max. влажност 94% на 18 в 23:59
Min. влажност 50% на 18 в 14:07
Max. атм. налягане 1028.8 mb на 18 в 22:53
Min. атм. налягане 1022.5 mb на 18 в 00:01
Max скорост на вятъра 6.7 m/s на 18 в 16:22
Maxскорост на поривите 9.8 m/s от 240(ЗЮЗ) на 18 в 16:20
Max индекс на топлината 12.6C на 18 в 18:41

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.9C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 8.6C
Усреднена атм. налягане 1029.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.8 m/s
Усреднена посока навятъра 224 (ЮЗ)
Месечни валежи 38.8 mm
Годишни Валежи 308.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 19 в 23:59
Max. температура 13.7C на 19 в 15:54
Min. температура 8.2C на 19 в 05:02
Max. влажност 95% на 19 в 00:57
Min. влажност 74% на 19 в 16:37
Max. атм. налягане 1030.4 mb на 19 в 23:41
Min. атм. налягане 1028.5 mb на 19 в 01:27
Max скорост на вятъра 6.7 m/s на 19 в 16:42
Maxскорост на поривите 10.3 m/s от 196(ЮЮЗ) на 19 в 16:42
Max индекс на топлината 13.7C на 19 в 15:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.2C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 9.2C
Усреднена атм. налягане 1029.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.7 m/s
Усреднена посока навятъра 134 (ЮИ)
Месечни валежи 38.8 mm
Годишни Валежи 308.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 20 в 23:59
Max. температура 14.6C на 20 в 20:13
Min. температура 7.4C на 20 в 05:31
Max. влажност 96% на 20 в 11:07
Min. влажност 76% на 20 в 21:05
Max. атм. налягане 1031.5 mb на 20 в 09:27
Min. атм. налягане 1026.6 mb на 20 в 23:22
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 20 в 09:33
Maxскорост на поривите 6.7 m/s от 101(И) на 20 в 09:17
Max индекс на топлината 14.6C на 20 в 20:13

Натиснете тук за 24 часова графика за деня21 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.6C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 8.6C
Усреднена атм. налягане 1025.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.2 m/s
Усреднена посока навятъра 68 (ИСИ)
Месечни валежи 38.8 mm
Годишни Валежи 308.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 21 в 23:59
Max. температура 19.2C на 21 в 11:04
Min. температура 8.4C на 21 в 05:15
Max. влажност 93% на 21 в 00:51
Min. влажност 38% на 21 в 11:05
Max. атм. налягане 1026.7 mb на 21 в 00:06
Min. атм. налягане 1023.2 mb на 21 в 21:38
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 21 в 15:24
Maxскорост на поривите 5.1 m/s от 127(ЮИ) на 21 в 16:30
Max индекс на топлината 19.2C на 21 в 11:04

Натиснете тук за 24 часова графика за деня22 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.1C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 11.5C
Усреднена атм. налягане 1020.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.9 m/s
Усреднена посока навятъра 12 (ССИ)
Месечни валежи 43.6 mm
Годишни Валежи 313.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 22 в 23:59
Max. температура 17.6C на 22 в 09:56
Min. температура 11.5C на 22 в 03:19
Max. влажност 99% на 22 в 18:56
Min. влажност 60% на 22 в 09:54
Max. атм. налягане 1023.4 mb на 22 в 01:01
Min. атм. налягане 1016.2 mb на 22 в 22:41
Max скорост на вятъра 7.7 m/s на 22 в 13:14
Maxскорост на поривите 9.3 m/s от 056(СИ) на 22 в 13:24
Max индекс на топлината 17.6C на 22 в 09:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня23 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.3C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 10.2C
Усреднена атм. налягане 1013.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.0 m/s
Усреднена посока навятъра 331 (ССЗ)
Месечни валежи 51.2 mm
Годишни Валежи 321.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 23 в 03:57
Max. температура 16.1C на 23 в 13:23
Min. температура 10.7C на 23 в 06:26
Max. влажност 99% на 23 в 01:36
Min. влажност 66% на 23 в 17:50
Max. атм. налягане 1017.1 mb на 23 в 23:49
Min. атм. налягане 1012.3 mb на 23 в 13:02
Max скорост на вятъра 7.2 m/s на 23 в 19:40
Maxскорост на поривите 8.7 m/s от 05(С) на 23 в 19:40
Max индекс на топлината 16.1C на 23 в 13:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня24 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.3C
Усреднена влажност 71%
Усреднена точка на оросяване 10.0C
Усреднена атм. налягане 1017.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.0 m/s
Усреднена посока навятъра 281 (З)
Месечни валежи 51.2 mm
Годишни Валежи 321.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 24 в 23:59
Max. температура 20.1C на 24 в 17:31
Min. температура 11.2C на 24 в 06:28
Max. влажност 88% на 24 в 02:04
Min. влажност 57% на 24 в 19:38
Max. атм. налягане 1019.8 mb на 24 в 23:59
Min. атм. налягане 1016.1 mb на 24 в 18:08
Max скорост на вятъра 7.7 m/s на 24 в 18:59
Maxскорост на поривите 11.3 m/s от 282(ЗСЗ) на 24 в 18:59
Max индекс на топлината 24.5C на 24 в 17:31

Натиснете тук за 24 часова графика за деня25 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.3C
Усреднена влажност 60%
Усреднена точка на оросяване 4.5C
Усреднена атм. налягане 1023.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.1 m/s
Усреднена посока навятъра 311 (СЗ)
Месечни валежи 51.2 mm
Годишни Валежи 321.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 25 в 23:59
Max. температура 16.6C на 25 в 15:08
Min. температура 8.1C на 25 в 05:08
Max. влажност 78% на 25 в 06:32
Min. влажност 43% на 25 в 14:59
Max. атм. налягане 1025.2 mb на 25 в 23:24
Min. атм. налягане 1019.7 mb на 25 в 00:06
Max скорост на вятъра 8.7 m/s на 25 в 18:23
Maxскорост на поривите 10.3 m/s от 326(СЗ) на 25 в 19:28
Max индекс на топлината 16.6C на 25 в 15:08

Натиснете тук за 24 часова графика за деня26 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.7C
Усреднена влажност 64%
Усреднена точка на оросяване 5.8C
Усреднена атм. налягане 1026.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.7 m/s
Усреднена посока навятъра 317 (СЗ)
Месечни валежи 51.2 mm
Годишни Валежи 321.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 26 в 23:59
Max. температура 17.2C на 26 в 16:24
Min. температура 8.4C на 26 в 03:07
Max. влажност 78% на 26 в 06:21
Min. влажност 48% на 26 в 17:16
Max. атм. налягане 1028.0 mb на 26 в 23:36
Min. атм. налягане 1024.5 mb на 26 в 03:48
Max скорост на вятъра 8.7 m/s на 26 в 08:15
Maxскорост на поривите 14.4 m/s от 293(ЗСЗ) на 26 в 08:24
Max индекс на топлината 17.2C на 26 в 16:24

Натиснете тук за 24 часова графика за деня27 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.5C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 7.2C
Усреднена атм. налягане 1023.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.6 m/s
Усреднена посока навятъра 226 (ЮЗ)
Месечни валежи 51.2 mm
Годишни Валежи 321.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 27 в 23:59
Max. температура 12.8C на 27 в 11:34
Min. температура 7.3C на 27 в 05:12
Max. влажност 97% на 27 в 23:31
Min. влажност 67% на 27 в 00:16
Max. атм. налягане 1027.9 mb на 27 в 00:11
Min. атм. налягане 1018.3 mb на 27 в 23:03
Max скорост на вятъра 7.7 m/s на 27 в 15:03
Maxскорост на поривите 13.4 m/s от 212(ЮЮЗ) на 27 в 13:49
Max индекс на топлината 12.8C на 27 в 11:34

Натиснете тук за 24 часова графика за деня28 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.5C
Усреднена влажност 66%
Усреднена точка на оросяване 5.6C
Усреднена атм. налягане 1019.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.7 m/s
Усреднена посока навятъра 310 (СЗ)
Месечни валежи 51.2 mm
Годишни Валежи 321.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 28 в 23:59
Max. температура 17.3C на 28 в 15:33
Min. температура 8.4C на 28 в 05:37
Max. влажност 96% на 28 в 00:45
Min. влажност 39% на 28 в 16:54
Max. атм. налягане 1021.9 mb на 28 в 23:30
Min. атм. налягане 1017.8 mb на 28 в 03:04
Max скорост на вятъра 8.7 m/s на 28 в 21:57
Maxскорост на поривите 11.8 m/s от 306(СЗ) на 28 в 12:54
Max индекс на топлината 17.3C на 28 в 15:33

Натиснете тук за 24 часова графика за деня29 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.4C
Усреднена влажност 60%
Усреднена точка на оросяване 4.7C
Усреднена атм. налягане 1022.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.3 m/s
Усреднена посока навятъра 313 (СЗ)
Месечни валежи 51.2 mm
Годишни Валежи 321.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 29 в 23:59
Max. температура 18.2C на 29 в 14:54
Min. температура 8.0C на 29 в 05:48
Max. влажност 74% на 29 в 12:44
Min. влажност 36% на 29 в 09:42
Max. атм. налягане 1024.2 mb на 29 в 09:42
Min. атм. налягане 1021.4 mb на 29 в 00:47
Max скорост на вятъра 8.2 m/s на 28 в 00:50
Maxскорост на поривите 9.8 m/s от 327(ССЗ) на 29 в 00:44
Max индекс на топлината 18.2C на 29 в 14:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Май 2023 до днес 29
Усреднена температура 10.8C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване 6.5C
Усреднена атм. налягане 1021.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.5 m/s
Усреднена посока навятъра 5 (С)
Месечни валежи 51.2 mm
Годишни Валежи 321.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 09 в 09:42
Max. температура 20.1C на 24 в 17:31
Min. температура 3.8C на 02 в 05:54
Max. влажност 100% на 01 в 14:47
Min. влажност 35% на 16 в 16:04
Max. атм. налягане 1031.5 mb на 20 в 09:27
Min. атм. налягане 1006.6 mb на 01 в 17:32
Max скорост на вятъра 12.4 m/s от 323(СЗ) на 16 в 19:51
Maxскорост на поривите 16.0 m/s от 090(И) на 05 в 14:58
Max индекс на топлината 24.5C на 24 в 17:31
Avg daily max temp 14.2C
Avg daily min temp 7.8C
Growing degrees days62.0 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 03:24hrs ET :1.4 mm 633.0 W/m
02 07:36hrs ET :4.2 mm 842.0 W/m
03 08:42hrs ET :4.0 mm 726.0 W/m
04 08:42hrs ET :3.9 mm 728.0 W/m
05 08:06hrs ET :4.1 mm 761.0 W/m
06 09:00hrs ET :4.4 mm 772.0 W/m
07 08:00hrs ET :3.7 mm 896.0 W/m
08 02:24hrs ET :2.1 mm 803.0 W/m
09 00:24hrs ET :0.6 mm 158.0 W/m
10 03:00hrs ET :1.7 mm 519.0 W/m
11 03:18hrs ET :1.6 mm 775.0 W/m
12 05:18hrs ET :2.9 mm 877.0 W/m
13 07:06hrs ET :3.1 mm 782.0 W/m
14 05:48hrs ET :2.8 mm 831.0 W/m
15 07:48hrs ET :2.9 mm 784.0 W/m
16 06:30hrs ET :4.4 mm 837.0 W/m
17 09:18hrs ET :5.7 mm 770.0 W/m
18 06:36hrs ET :3.4 mm 888.0 W/m
19 07:00hrs ET :2.8 mm 854.0 W/m
20 08:12hrs ET :3.1 mm 817.0 W/m
21 09:18hrs ET :4.0 mm 754.0 W/m
22 01:30hrs ET :2.2 mm 877.0 W/m
23 02:30hrs ET :2.3 mm 1125.0 W/m
24 08:30hrs ET :4.6 mm 803.0 W/m
25 08:54hrs ET :5.4 mm 798.0 W/m
26 08:00hrs ET :5.4 mm 879.0 W/m
27 07:48hrs ET :3.4 mm 766.0 W/m
28 09:18hrs ET :5.3 mm 816.0 W/m
29 05:36hrs ET :4.9 mm 991.0 W/m


Превалявания Общо
14.0 mm на 1
23.4 mm на 9
00.6 mm на 10
00.8 mm на 11
04.8 mm на 22
07.6 mm на 23