^^

היסטוריית נתונים יומית/חודשית מתחנה זו


בחר דו"ח ולחץ על שלח:

דיווח יומי לחודש פברואר 20231 פברואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 3.6C
לחות ממוצעת 91%
ממוצע נקודת הטל 2.3C
לחץ ברומטרי ממוצע 995.3 mb
מהירות רוח ממוצעת 2.4 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 3.9 m/s
כיוון ממוצע 319 ('צמ)
גשם לחודש 4.6 mm
גשם לשנה 127.0 mm
מקסימום גשם לדקה 0.2 mm ב 01 ב 16:09
טמפרטורת מקסימום 5.5C ב 01 ב 13:42
טמפרטורת מינימום 0.4C ב 01 ב 23:34
לחות מקסימאלית 96% ב 01 ב 00:00
לחות מינימאלית 84% ב 01 ב 03:09
לחץ מקסימאלי 1006.4 mb ב 01 ב 00:00
לחץ מינימאלי 988.2 mb ב 01 ב 15:04
מהירות רוח מקסימאלית 11.8 m/s ב 01 ב 16:35
משב רוח מקסימלי 16.0 m/s מ 015('צצמ) ב 01 ב 16:26
עומס חום מקסימלי 5.5C ב 01 ב 13:42

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום2 פברואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 0.7C
לחות ממוצעת 93%
ממוצע נקודת הטל -0.4C
לחץ ברומטרי ממוצע 1013.2 mb
מהירות רוח ממוצעת 2.3 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 2.8 m/s
כיוון ממוצע 354 ('צ)
גשם לחודש 7.8 mm
גשם לשנה 130.2 mm
מקסימום גשם לדקה 0.2 mm ב 02 ב 23:49
טמפרטורת מקסימום 3.3C ב 02 ב 21:53
טמפרטורת מינימום -1.2C ב 02 ב 09:23
לחות מקסימאלית 96% ב 02 ב 21:24
לחות מינימאלית 88% ב 02 ב 15:32
לחץ מקסימאלי 1016.7 mb ב 02 ב 15:06
לחץ מינימאלי 1006.3 mb ב 02 ב 00:02
מהירות רוח מקסימאלית 8.2 m/s ב 02 ב 23:52
משב רוח מקסימלי 10.3 m/s מ 148('דדמ) ב 02 ב 23:52
עומס חום מקסימלי 3.3C ב 02 ב 21:53

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום3 פברואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 1.6C
לחות ממוצעת 90%
ממוצע נקודת הטל 0.2C
לחץ ברומטרי ממוצע 1011.9 mb
מהירות רוח ממוצעת 4.7 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 6.1 m/s
כיוון ממוצע 19 ('צצמ)
גשם לחודש 11.6 mm
גשם לשנה 134.0 mm
מקסימום גשם לדקה 0.2 mm ב 03 ב 05:04
טמפרטורת מקסימום 3.7C ב 03 ב 03:13
טמפרטורת מינימום 0.2C ב 03 ב 23:56
לחות מקסימאלית 98% ב 03 ב 05:47
לחות מינימאלית 82% ב 03 ב 23:23
לחץ מקסימאלי 1030.7 mb ב 03 ב 23:59
לחץ מינימאלי 999.4 mb ב 03 ב 04:32
מהירות רוח מקסימאלית 8.2 m/s ב 03 ב 01:26
משב רוח מקסימלי 11.8 m/s מ 127('דמ) ב 03 ב 01:02
עומס חום מקסימלי 3.7C ב 03 ב 03:13

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום4 פברואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 1.1C
לחות ממוצעת 87%
ממוצע נקודת הטל -0.8C
לחץ ברומטרי ממוצע 1036.5 mb
מהירות רוח ממוצעת 4.1 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 5.4 m/s
כיוון ממוצע 109 ('מדמ)
גשם לחודש 13.0 mm
גשם לשנה 135.4 mm
מקסימום גשם לדקה 0.2 mm ב 04 ב 23:26
טמפרטורת מקסימום 3.8C ב 04 ב 22:15
טמפרטורת מינימום -0.9C ב 04 ב 08:49
לחות מקסימאלית 96% ב 04 ב 23:59
לחות מינימאלית 81% ב 04 ב 16:46
לחץ מקסימאלי 1039.6 mb ב 04 ב 10:25
לחץ מינימאלי 1030.8 mb ב 04 ב 00:01
מהירות רוח מקסימאלית 8.7 m/s ב 04 ב 20:49
משב רוח מקסימלי 11.3 m/s מ 174('ד) ב 04 ב 20:42
עומס חום מקסימלי 3.8C ב 04 ב 22:15

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום5 פברואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 4.8C
לחות ממוצעת 83%
ממוצע נקודת הטל 2.0C
לחץ ברומטרי ממוצע 1034.0 mb
מהירות רוח ממוצעת 4.1 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 5.5 m/s
כיוון ממוצע 294 ('מצמ)
גשם לחודש 14.6 mm
גשם לשנה 137.0 mm
מקסימום גשם לדקה 0.2 mm ב 05 ב 03:42
טמפרטורת מקסימום 6.4C ב 05 ב 14:37
טמפרטורת מינימום 2.3C ב 05 ב 23:47
לחות מקסימאלית 98% ב 05 ב 04:22
לחות מינימאלית 64% ב 05 ב 13:26
לחץ מקסימאלי 1039.7 mb ב 05 ב 23:59
לחץ מינימאלי 1026.9 mb ב 05 ב 04:53
מהירות רוח מקסימאלית 9.8 m/s ב 05 ב 11:59
משב רוח מקסימלי 14.4 m/s מ 192('דדמ) ב 05 ב 03:09
עומס חום מקסימלי 6.4C ב 05 ב 14:37

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היוםממוצעים וערכי מקס/מינ לחודש פברואר 2023 נכון לעכשיו 5
טמפרטורה ממוצעת 2.4C
לחות ממוצעת 89%
ממוצע נקודת הטל 0.7C
לחץ ברומטרי ממוצע 1018.4 mb
מהירות רוח ממוצעת 3.5 m/s
ממוצע עוצמת הרוח 4.7 m/s
כיוון ממוצע 353 ('צ)
גשם לחודש 14.6 mm
גשם לשנה 137.0 mm
מקסימום גשם לדקה 0.2 mm ב 05 ב 03:42
טמפרטורת מקסימום 6.4C ב 05 ב 14:37
טמפרטורת מינימום -1.2C ב 02 ב 09:23
לחות מקסימאלית 98% ב 05 ב 04:22
לחות מינימאלית 64% ב 05 ב 13:26
לחץ מקסימאלי 1039.7 mb ב 05 ב 23:59
לחץ מינימאלי 988.2 mb ב 01 ב 15:04
מהירות רוח מקסימאלית 11.8 m/s מ 032('צצמ) ב 01 ב 16:35
משב רוח מקסימלי 16.0 m/s מ 023('צצמ) ב 01 ב 16:26
עומס חום מקסימלי 6.4C ב 05 ב 14:37
Avg daily max temp 4.5C
Avg daily min temp 0.1C
Growing degrees days0.0 GDD


UV יום, שעות שמש, מקס' סולארי
01 00:54hrs ET :0.2 mm 84.0 W/m
02 03:24hrs ET :0.4 mm 227.0 W/m
03 01:06hrs ET :0.5 mm 151.0 W/m
04 00:36hrs ET :0.6 mm 162.0 W/m
05 03:48hrs ET :0.7 mm 274.0 W/m


סה"כ גשם יומי
04.6 mm ב 1
03.2 mm ב 2
03.8 mm ב 3
01.4 mm ב 4
01.6 mm ב 5