Estat de l'estaciˇ meteorol˛gica

This page shows the current status of the weather software used in the operation of this website.

Sistema en marxa desde fa 23 Days 20 Hours 32 Minutes 21 Seconds
Mem˛ria lliure del sistema 2.62GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b128)) per a informar de les condicions meteorol˛giques.
Es va ficar en marxa per ˙ltim cop fa 11.12.37 07.08.2021.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualitzaciˇ
10/08/2022 10:49
Weather-Display realtime Actual 0:00:06 10/08/2022 10:49
Weather-Display FTP NO actualitzat 8831:33:17 > 0:05:15
07/08/2021 11:16
Weather-Display weather data NO actualitzat 8831:34:27 > 0:05:15
07/08/2021 11:15
Weather-Display Month report Actual 10:38:20 10/08/2022 00:11