Trendy jako 08/04/2020 o 08:25

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 08/04/2020 08:25. Reload this page for updated data.)

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
m/s
PORYW WIATRU
m/s
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
DEW POINT
°C
CI¦NIENIE
mb
DESZCZ
mm
Aktualny 3.9 0.0 0.0 PnPnZd 97 3.5 1026.2 0.0
5 minut temu 3.6 0.0 0.0 PnPnZd 97 3.2 1026.2 0.0
10 minut temu 3.4 0.0 0.0 PnPnZd 97 2.9 1026.2 0.0
15 minut temu 3.3 0.0 0.0 PnPnZd 96 2.7 1026.3 0.0
20 minut temu 3.3 0.0 0.0 PnPnZd 96 2.7 1026.4 0.0
30 minut temu 3.3 0.0 0.0 PnPnZd 96 2.8 1026.4 0.0
45 minut temu 3.4 0.0 0.0 PnPnZd 96 2.8 1026.4 0.0
60 minut temu 3.5 0.0 0.0 PnPnZd 96 2.9 1026.5 0.0
75 minut temu 3.5 0.0 0.0 PnPnZd 96 2.9 1026.7 0.0
90 minut temu 3.7 0.0 0.0 PnPnZd 96 3.1 1026.9 0.0
105 minut temu 3.9 0.0 0.0 PnPnZd 96 3.3 1027.0 0.0
120 minut temu 4.2 0.0 0.0 PnPnZd 96 3.6 1027.1 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 1 dzień od ostatniego deszczu w 07/04/2020 08:07
Wczoraj 0.2 mm Tydzień 4.4 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 4.4 mm (4 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 282.8 mm ( 63 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 5.9 °C o 00:00 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 12.6 °C o 12:20 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 12.6 °C w 07/04/2020 Najcieplejszy dzień 9.6 °C w 07/04/2020
Rok 12.6 °C w 07/04/2020 Najcieplejsza noc 7.4 °C w 06/04/2020
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 3.3 °C o 07:57 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 5.5 °C o 06:40 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 1.2 °C w 04/04/2020 Najzimniejszy dzień 4.0 °C w 04/04/2020
Rok -2.9 °C w 14/03/2020 Najzimniejsza noc 2.2 °C w 04/04/2020
BAROMETER LOWS NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1026.2 mb o 08:14 Dzi¶ 3.3 °C o 07:57
Wczoraj 1018.0 mb o 00:00 Wczoraj 3.7 °C o 05:37
Miesi±ć  986.7 mb w 02/04/2020 Miesi±ć  -3.0 °C w 03/04/2020
Rok 956.7 mb w 10/02/2020 Rok -8.4 °C w 26/02/2020
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.0 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 2.6 mm Wczoraj 0.2 mm
Miesi±ć 12.1 mm Miesi±ć 4.4 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 158 W/m2 o 08:19
Wczoraj 694.0 W/m2 o 13:04

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0.0 m/s PnPnZd
Poryw 0.0 m/s PnPnZd
Poryw/h 0.0 m/s
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 3.1 m/s PnPnZd o 01:03
Wczoraj 9.4 m/s o 17:24
Miesi±ć 18.8 m/s w 02/04/2020
Rok 26.9 m/s w 09/02/2020
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 2.1 m/s ZdPdZa o 01:23
Wczoraj 6.2 m/s o 14:33
Miesi±ć 12.8 m/s w 02/04/2020
Rok 17.7 m/s w 09/02/2020
RUCH WIATRU
Dzi¶ 11.90 km
Miesi±ć 1523.14 km
Rok 28032.99 km