Trendy jako 22/01/2019 o 22:25

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
m/s
PORYW WIATRU
m/s
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
mb
DESZCZ
mm
Aktualny 2.1 5.7 7.2 PdWs 79 1003.1 0.2
5 minut temu 2.0 6.7 9.8 PdWs 79 1003.0 0.2
10 minut temu 2.0 5.7 7.7 PdWs 79 1003.1 0.2
15 minut temu 2.1 4.6 5.1 PdWs 81 1003.0 0.2
20 minut temu 2.1 6.7 8.7 PdWs 80 1003.0 0.2
30 minut temu 2.1 4.6 8.2 PdPdWs 81 1003.1 0.2
45 minut temu 2.1 5.7 6.2 PdWs 82 1003.0 0.2
60 minut temu 2.0 5.7 7.7 PdWs 81 1003.1 0.2
75 minut temu 2.2 5.7 8.2 PdWs 81 1003.2 0.2
90 minut temu 2.1 5.1 7.2 PdWs 79 1003.3 0.2
105 minut temu 2.2 6.7 8.7 PdWs 78 1003.3 0.2
120 minut temu 2.2 6.7 9.3 PdWs 81 1003.3 0.2

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.2 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w 22/01/2019 13:45
Wczoraj 0.2 mm Tydzień 7.2 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 17.0 mm (11 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 17.0 mm ( 10 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 2.6 °C o 13:35 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 4.8 °C o 14:47 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 10.9 °C w 04/01/2019 Najcieplejszy dzień 7.5 °C w 05/01/2019
Rok 10.9 °C w 04/01/2019 Najcieplejsza noc 9.9 °C w 05/01/2019
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ -1.1 °C o 06:18 Min < 0 °C 12 dni
Wczoraj -0.9 °C o 20:49 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć -3.1 °C w 18/01/2019 Najzimniejszy dzień -0.5 °C w 20/01/2019
Rok -3.1 °C w 18/01/2019 Najzimniejsza noc -1.5 °C w 18/01/2019
BAROMETER LOWS NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1003.0 mb o 21:58 Dzi¶ -7.5 °C o 08:23
Wczoraj 1011.0 mb o 02:42 Wczoraj -4.6 °C o 20:47
Miesi±ć  979.6 mb w 13/01/2019 Miesi±ć  -7.8 °C w 18/01/2019
Rok 979.6 mb w 13/01/2019 Rok -7.8 °C w 18/01/2019
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.3 mm Dzi¶ 0.2 mm
Wczoraj 0.4 mm Wczoraj 0.2 mm
Miesi±ć 14.2 mm Miesi±ć 17.0 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 63 W/m2 o 11:56
Wczoraj 169.0 W/m2 o 12:34

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 5.3 m/s PdPdWs
Poryw 4.9 m/s PdPdWs
Poryw/h 9.8 m/s
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 11.8 m/s SE o 19:10
Wczoraj 9.3 m/s o 01:44
Miesi±ć 21.5 m/s w 01/01/2019
Rok 21.5 m/s w 01/01/2019
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 8.8 m/s SE o 19:34
Wczoraj 6.9 m/s o 01:52
Miesi±ć 17.9 m/s w 01/01/2019
Rok 17.9 m/s w 01/01/2019
RUCH WIATRU
Dzi¶ 419.83 km
Miesi±ć 5123.45 km
Rok 5123.45 km