Trendy jako 18/11/2019 o 07:40

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 18/11/2019 07:40. Reload this page for updated data.)

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
m/s
PORYW WIATRU
m/s
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
DEW POINT
°C
CI¦NIENIE
mb
DESZCZ
mm
Aktualny 4.2 5.1 8.2 Pn 93 3.1 1013.5 1.2
5 minut temu 4.2 6.7 7.7 Pn 94 3.3 1013.5 1.2
10 minut temu 4.3 5.7 7.7 Pn 94 3.4 1013.6 1.2
15 minut temu 4.3 5.1 6.7 Pn 94 3.5 1013.6 1.0
20 minut temu 4.4 6.7 8.7 Pn 93 3.4 1013.6 1.0
30 minut temu 4.5 5.7 8.7 Pn 94 3.7 1013.7 0.8
45 minut temu 4.6 6.7 8.2 Pn 94 3.7 1013.7 0.6
60 minut temu 4.7 6.2 8.2 Pn 94 3.8 1013.6 0.6
75 minut temu 4.8 6.2 7.7 PnWs 94 3.9 1013.5 0.4
90 minut temu 4.9 6.7 8.7 Pn 95 4.2 1013.5 0.2
105 minut temu 5.0 6.2 6.7 PnWs 94 4.1 1013.4 0.2
120 minut temu 5.2 7.7 11.3 Pn 94 4.3 1013.5 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 1.2 mm (0.6 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w 18/11/2019 07:25
Wczoraj 0.2 mm Tydzień 22.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 26.4 mm (11 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 731.0 mm ( 164 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 5.7 °C o 02:45 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 6.3 °C o 13:26 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 8.1 °C w 12/11/2019 Najcieplejszy dzień 7.1 °C w 12/11/2019
Rok 24.4 °C w 26/07/2019 Najcieplejsza noc 7.1 °C w 13/11/2019
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 4.2 °C o 07:35 Min < 0 °C 4 dni
Wczoraj 3.8 °C o 08:51 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć -0.8 °C w 08/11/2019 Najzimniejszy dzień 0.5 °C w 11/11/2019
Rok -7.8 °C w 29/01/2019 Najzimniejsza noc 0.4 °C w 08/11/2019
BAROMETER LOWS NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1013.4 mb o 05:44 Dzi¶ -0.4 °C o 07:28
Wczoraj 1003.9 mb o 00:06 Wczoraj 0.0 °C o 00:08
Miesi±ć  989.1 mb w 02/11/2019 Miesi±ć  -7.7 °C w 08/11/2019
Rok 971.4 mb w 17/03/2019 Rok -13.7 °C w 29/01/2019
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.0 mm Dzi¶ 1.2 mm
Wczoraj 0.3 mm Wczoraj 0.2 mm
Miesi±ć 19.6 mm Miesi±ć 26.4 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 0 W/m2 o 00:00
Wczoraj 192.0 W/m2 o 11:35

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 5.3 m/s PnPnZd
Poryw 8.1 m/s PnPnZd
Poryw/h 10.7 m/s
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 12.1 m/s PnPnZd o 05:27
Wczoraj 6.7 m/s o 00:08
Miesi±ć 17.9 m/s w 04/11/2019
Rok 22.1 m/s w 17/03/2019
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 9.2 m/s PnPnZd o 05:51
Wczoraj 5.7 m/s o 01:09
Miesi±ć 13.5 m/s w 03/11/2019
Rok 17.9 m/s w 01/01/2019
RUCH WIATRU
Dzi¶ 155.71 km
Miesi±ć 8744.73 km
Rok 87255.40 km