Trendy jako 23/05/2019 o 03:20

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
m/s
PORYW WIATRU
m/s
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
mb
DESZCZ
mm
Aktualny 9.8 4.1 6.7 Pn 86 1011.8 0.0
5 minut temu 9.8 4.1 7.7 PnPnZd 87 1011.8 0.0
10 minut temu 9.8 3.6 5.1 Pn 87 1011.9 0.0
15 minut temu 9.8 4.6 7.7 Pn 87 1011.9 0.0
20 minut temu 9.8 4.6 7.2 Pn 87 1012.0 0.0
30 minut temu 9.8 4.6 7.2 Pn 88 1011.9 0.0
45 minut temu 9.8 2.6 5.1 Pn 89 1011.9 0.0
60 minut temu 9.8 3.1 4.1 PnPnZd 89 1011.9 0.0
75 minut temu 9.6 3.1 5.1 Pn 89 1011.9 0.0
90 minut temu 9.6 1.5 1.5 Zd 89 1012.0 0.0
105 minut temu 9.5 1.0 4.6 ZdPdZa 88 1012.0 0.0
120 minut temu 9.5 1.0 2.6 PnZd 88 1012.0 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w 22/05/2019 10:35
Wczoraj 0.8 mm Tydzień 28.4 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 49.0 mm (10 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 269.8 mm ( 66 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 9.8 °C o 02:13 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 15.3 °C o 00:01 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 20.9 °C w 01/05/2019 Najcieplejszy dzień 17.0 °C w 21/05/2019
Rok 20.9 °C w 01/05/2019 Najcieplejsza noc 15.3 °C w 22/05/2019
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 8.9 °C o 00:00 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 8.9 °C o 23:58 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 1.2 °C w 08/05/2019 Najzimniejszy dzień 6.0 °C w 06/05/2019
Rok -7.8 °C w 29/01/2019 Najzimniejsza noc 4.0 °C w 07/05/2019
BAROMETER LOWS NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1011.7 mb o 03:14 Dzi¶ 7.2 °C o 03:13
Wczoraj 1006.4 mb o 05:59 Wczoraj 7.3 °C o 22:10
Miesi±ć  995.5 mb w 02/05/2019 Miesi±ć  -1.7 °C w 04/05/2019
Rok 971.4 mb w 17/03/2019 Rok -13.7 °C w 29/01/2019
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.1 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 1.7 mm Wczoraj 0.8 mm
Miesi±ć 74.2 mm Miesi±ć 49.0 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 0 W/m2 o 00:00
Wczoraj 773.0 W/m2 o 12:49

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 3.6 m/s Pn
Poryw 3.1 m/s Pn
Poryw/h 9.4 m/s
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 9.4 m/s N o 03:03
Wczoraj 9.8 m/s o 19:41
Miesi±ć 17.0 m/s w 17/05/2019
Rok 22.1 m/s w 17/03/2019
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 5.3 m/s N o 03:04
Wczoraj 5.1 m/s o 19:32
Miesi±ć 12.9 m/s w 17/05/2019
Rok 17.9 m/s w 01/01/2019
RUCH WIATRU
Dzi¶ 25.62 km
Miesi±ć 6452.99 km
Rok 39195.21 km